top of page

Om Företaget

Ända sedan grundandet år 2000 har Elbro Teknik AB drivits av grundvärderingar riktade mot att förstå våra kunders behov och överträffa dem i utförandet. För oss är varje nytt projekt som en ny relation. Våra kunder har ett grundmurat förtroende för oss på El-Bro Teknik. Informationen vi får från vår öppna kommunikationsmodell leder alltid till utmärkta resultat. Hör av dig idag, och upptäck alla de fördelar som det innebär att samarbeta med oss.

Våra erfarenheter har utvecklats ur mångårigt samarbete med Sjöfartsverket, trafikverket, landets kommuner och ett antal av de mest krävande leverantörerna av material hanteringsutrustningar, logistiklösningar med mera. 

Många av våra uppdragsgivare finns i Sverige, en stor del i Skandinavien och ett ökande antal i den övriga världen. Vi har kunder i nästan alla världsdelar. Somliga stora, andra små och vi har bred kunskap om de regler och normer som gäller i olika länder. 

Oavsett storlek eller geografisk placering har vi alltid samma krav som sammanfattas i tre ord: KREATIVITET, KVALITET och ANSVAR - Med dessa begrepp som ledstjärnor erbjuder vi totalåtagande - från projektering till drifttagning - av elektriska automations- och reglerutrustningar. 

En av våra unika kompetenser är att vi behärskar såväl konventionell reläteknik som programmerbara PLC- och PC-system. Vi projekterar, konstruerar och bygger lågspänningsställverk och fördelningscentraler. 

En styrka vi gärna nämner är vårt oberoende av fabrikat eller underleverantörer. Det betyder att vi fritt kan välja de komponenter som är mest lämpade för varje enskilt uppdrag. Våra resurser och erfarenheter innebär att kunden tillsammans med El-bro Teknik alltid kommer att finna den optimala lösningen för varje behov. Då menar vi både tekniskt och ekonomiskt. 

Vår Historia

Det började 1999. Krister Augustsson och Lars Adolfsson var båda anställda hos ett konsult- och installatörsföretag och de hade varit arbetskamrater i många år. Krister hade sina specialiteter. Lasse helt andra. Men de kompletterade varandra i sina uppdrag som sedan 1980-talet hade handlat om manöversystem till broar. De hade blivit specialister på sitt område.


När deras arbetsgivare ville lägga ner den lilla expertavdelning som Krister och Lars skött i många år var det ingen som förvånades över de båda grabbarnas beslut: De grundade El-Bro Teknik AB.


Den första tiden drevs verksamheten i små enkla lokaler i Mjölby. Men efter bara något år var det dags att flytta till större lokaler. Som snabbt också blev för små. Under våren 2009 började företaget söka nya lokaler. En fanns i Boxholm. Inför årsskiftet 2010 var allt klart. Fastigheten var inköpt och flyttlassen började rulla.

Under tio år hade personalen ökat från 2 till 12 och omsättningen beskrivit en intressant utveckling; från 0,9 till drygt 12 miljoner kronor. Och framtiden ser fortsatt ljus ut.

 

Vårt Team

13719512_593194767526943_1464555001907523543_o.jpg

Krister Augustsson

Krister är VD och grundade företaget tillsammans med Lars Adolfsson år 2000

0142-29 80 51
15338722_1151220598331241_8739835433580941435_n.jpg

Daniel Friberg

Daniel är ansvarig för El-konstruktion, programmering och tekniska lösningar

0142-29 80 52
57129643_2842369655803713_1236863423476662272_n.jpg

Linus Augustsson

Linus är ansvarig för montageverkstad, drift och underhåll

0142-29 80 53
Jour nummer:
0142-29 80 40
bottom of page