logga
bgundersidor

Vår historia

Det började 1999. Krister Augustsson och Lars Adolfsson var båda anställda hos ett konsult- och installatörsföretag och de hade varit arbetskamrater i många år. Krister hade sina specialiteter. Lasse helt andra. Men de kompletterade varandra i sina uppdrag som sedan 1980-talet hade handlat om manöversystem till broar. De hade blivit specialister på sitt område.

När deras arbetsgivare ville lägga ner den lilla expertavdelning som Krister och Lars skött i många år var det ingen som förvånades över de båda grabbarnas beslut: De grundade El-Bro Teknik AB.

Den första tiden drevs verksamheten i små enkla lokaler i Mjölby. Men efter bara något år var det dags att flytta till större lokaler. Som snabbt också blev för små. Under våren 2009 började företaget söka nya lokaler. En fanns i Boxholm. Inför årsskiftet 2010 var allt klart. Fastigheten var inköpt och flyttlassen började rulla.

Under tio år hade personalen ökat från 2 till 12 och omsättningen beskrivit en intressant utveckling; från 0,9 till drygt 12 miljoner kronor. Och framtiden ser fortsatt ljus ut.

krister fika close small

Vad hos El-Bro Teknik gör att det går så bra? Krister är VD och snabb med att ge oss ett bra svar:

— Det beror mycket på att Lasse och jag har varit med under hela den utvecklingsfas då den här typen av utrustningar har gått från reläteknik till datorer och avancerad elektronik. Den gamla relätekniken finns fortfarande i full drift. Den som bra kan dagens datoriserade reglerteknik har inte en chans ute i den hårda verkligheten. Nu går vår spännande resa från förr, via just nu och raskt in i framtiden.
Vi åker med i full fart!

Läs mer om vår framtid