logga

Vindbron i Uppsala

Under Sommaren 2018 färdigställdes arbetet med att bygga den nya gång och cykelbron över Fyrisån i Uppsala. Den nya bron är tänkt att göra det lättare att röra sig emellan de sydvästra och sydöstra delarna av staden. I det nya brobygget ansvara vi för el och styrning samt programmering. Under hösten 2018 har vi även utfört implementationen av den nya bron i det fjärrstyrda SCADA system som möjliggör att broarna i Uppsala kan manövreras på en separat plats. 

Bron är en så kallad skjutbro eller rullbro.

 

Vindbron i U 2018-12-20

Bild från Jimmy - Uppsala Kommun