logga

Bron över stora strömmen i Västervik

Under flera år har ett nära samarbete emellan El- Bro Teknik och Västervikskommun utvecklas och stärkts. Med början år 2007 där vi gjorde ett större ombyggnations arbete utav el och styrning på bron för att sedan utvecklas till ett underhållssamarbete. Vi har med fokus på att förbättra den ikoniska öppningsbara bron över stora strömmen i Västervikscentrum utvecklat ett starkt samarbete, något som har utvecklas till flera delprojekt så som tex. Fontänen intill bron samt en Fyr i inloppet vid Gränsö kanal.  

Bron är en så kallad klaffbro.  

 

Bron Vstervik bild
20180626 172953