logga

Bron över Husarviken - Nya Norra Djurgårdsstaden, Stockholm

Under hösten 2017 påbörjades arbetet med den nya bron över Husarviken. Bron ska invigas juni 2018. Bron byggs i rostfritt stål och är fyra meter bred och cirka 30 meter lång. Öppning av broklaffen kommer att ske med hydraulik och möjlighet till fjärrstyrning och lokalmanöver ska finnas.

Bron är en öppningsbar klaffbro som ger tillgång för gång och cykel.

bro husarviken natt 02