logga
bgundersidor

Hängbro i Södertälje

2007 påbörjades arbetet med den nya järnvägsbron över Södertälje kanal. Bron ska vara klar för trafik början av 2010.

Våra montörer jobbar med att installera all kraft- och styrning till bron samt att våra programmerare gör PLC scadaprogram till styrning av bron.

En milstolpe i projektet var den 3 december 2009 när brospannet lyftes på plats.
Se Banverkets film om lyftet

Ett intensivt installationsarbete håller på att slutföras i projektet. Nu tar våra programmerare plats för att slutföra drifttagning som beräknas vara klart i början av sommaren.

All drifttagning efter det att tågtrafiken släppts på sker från ca 01.00 till 04.00 med avbrott för vissa godståg som kommer att passera, det sker till huvudsak nattetid vilket ställer stora krav på vår personal.

Fyra huvudmotordrifter som skall trimmas in och två motordrifter för nödkörning. Det är närmare 100 givare som skall programmeras, justeras och kontrolleras.

DSC03687DSC03668DSC24518omgjord

FAKTA OM PROJEKTET