logga

Flottsundsbron i Uppsala

Under slutet på 2015 påbörjades arbetet med den nya bron över Fyrisån. Bron invigdes lördagen den 22 april 2017 med färdigställningar under sommaren 2017.

Bron är en öppningsbar klaffbro som ger tillgång för gång, cykel, bil och kollektivtrafik med två körfält samt två cykel och gångvägar.

Våra montörer jobbar med att installera all kraft- och styrning till bron samt att våra programmerare gör PLC OP- program och SCADA- program vilket möjliggör fjärr och lokalmanöver av bron.

Se videon på öppningen inifrån maskinrummet här! 

Flottsundsbron