logga
bgundersidor

Stäket

Postion: 59 - 28,4N 17 - 47,5E Sjökort 111

Svängbro

Segelfri höjd vid stängd bro: 2,2m.

Fri bredd: 7,8m

Stcket -2

Den 1 maj - 15 oktober ( Sommarsäsong )

Broöppning kan erhållas en gång i timmen enligt följande:

Alla dagar: kl 09.30, 10.30 - 22.30

Den 16 0ktober - 30 april

Broöppning kan erhållas vardagar mellan kl 07.00 - 16.00 efter förhandsbeställning till brons telefon som vidarekopplas vid behov.

Nyttotrafik kan efter förhandsbeställning erhålla broöppning vid annan tid året runt.

Brovakt kontaktas på befintlig telefonnummer till Stäketbron på

08 - 583 518 75.

Övriga upplysningar:

Vid passage av Stäket ska anmälan ske till VTS Södertälje på VHF 68.

Fritidsbåtar skall vid behov använda VHF kanal 14 för kontakt med bron.