logga
bgundersidor

Nockebybron

Position: ca 59-19,7N 17-54,5E Sjökort 111

Svängbro

Segelfri höjd vid stängd bro: 12,5m.

Nockebybron - 2 

Den 1 maj-15 oktober ( Sommarsäsong )

Broöppning kan erhållas under 10 minuter efter varje hel timme, enligt följande:

Helgfri måndag - torsdag: kl 06.00, kl 09.00 - 15.00 samt kl 19.00 - 22.00.

Helgfri fredag: kl 06.00, kl 09.00 - 14.00 samt kl 19.00 - 22.00.

Lördagar och helgdag: kl 06.00 - 22.00.

Söndagar och helgdagar före vardag: kl 06.00 - 16.00 samt kl 18.00 - 22.00

Övriga tider än vad som anges ovan är bron stängd.

Den 16 oktober - 30 april

Broöppning kan erhållas dagligen mellan kl 09.00 - 16.00 efter förhandsbeställning till brons telefon som vidarekopplas vid behov.

Nyttotrafik kan om särskilda skäl föreligger, efter förhandsbeställning, erhålla öppning vid annan tid året runt. Förhandsbeställning sker till brons telefon som vidarekopplas vid behov.

Under ordinarie arbetstid öppnas bron om möjligt, senast 1 timme efter det beställning gjorts.

Brovakt kontaktas på befintligt telefonnummer till bron på 08-80 32 62.