logga
bgundersidor

Händelöbron

För fritidsbåtar

18 april - 15 juni:

Måndag till fredag kl 09.30 och kl 15.00.

Torsdagar även kl 17.00.

Lördag och söndag kl 10.00.

På helgdagar och aftnar öppnar Händelöbron som på söndagar.

Hndelbron - 2

1 september - 16 oktober:

Måndag till fredag kl 09.30 och kl 15.00.

Torsdagar även kl 17.00.

Lördag och söndag kl 17.00

På helgdagar och aftnar öppnar Händelöbron som på söndagar.

Övrig tid på året:

Övrig tid på året måste du anmäla till brovakten minst en timme i förväg för att kunna passera vid de två fasta tillfällen som bron öppnas.

Det är vardagar kl 09.30 och kl 15.00.

Brovakten har telefonnummer 0730-499 500.

För nyttotrafik:

Nyttotrafik ska alltid anmäla sin ankomst minst en timme i förväg till brovakten.

Telefonnummer 0730-499 500.

Dagtid kl 07.00 - 15.30.