logga
bgundersidor

Eriksundsbron

Position: 59 - 38,4N 17 - 36,5E Sjökort 112

Svängbro

Segelfri höjd vid stängd bro: 2,7m

Fri bredd: 12,4m


Erikssundsbron - 2 


Den 1 maj - 15 oktober ( Sommarsäsong )

Broöppning kan erhållas en gång i timmen enligt följande:

Alla dagar mellan kl 09.00, 10.00 - 22.00.

Övriga tider än vad som anges ovan är bron stängd för fritidsbåtar.

Den 16 oktober - 30 april

Broöppning kan erhållas vardagar mellan kl 07.00 - 16.00 efter förhandsbeställning till brons telefon som vidarekopplas vi behov.

Nyttotrafik kan efter förhandsbeställning erhålla öppning vid annan tid året runt.

Förhandsbeställning sker till brons telefon som vidarekopplas vid behov.

Brovakt kontaktas på befintlig telefonnummer till Stäketbron på

08 - 583 518 75

Övriga upplysningar:

Eriksund regleras av trafiksignaler:

F R Fartyg får ej gå in i sundet

F W Klart för infart

Fritidsbåtar skall vid behov använda VHF kanal 14 för kontakt med brovakt ( Stäket ).