logga
bgundersidor

Företaget

Våra kunder har ett grundmurat förtroende för oss på El-Bro Teknik.

Den erfarenheten har utvecklats ur mångårigt samarbete med Sjöfartsverket, Vägverket, Banverket, landets största kommuner och ett antal av de mest krävande leverantörerna av materialhanteringsutrustningar, logistiklösningar med mera.

Många av våra uppdragsgivare finns i Sverige, en stor del i Skandinavien och ett ökande antal i den övriga världen.
Vi har kunder i nästan alla världsdelar. Somliga är stora, andra små och vi har bred kunskap om de regler och normer som gäller i olika länder.

Men oavsett storlek eller geografisk placering har de alla samma krav som kan sammanfattas i tre ord: KREATIVITET, KVALITET och ANSVAR.

Med dessa begrepp som ledstjärnor erbjuder vi totalåtagande – från projektering till drifttagning – av elektriska automations- och reglerutrustningar.

En av våra unika kompetenser är att vi behärskar såväl konventionell reläteknik som programmerbara PLC- och PC-system. Vi projekterar, konstruerar och bygger lågspänningsställverk och fördelningscentraler.

En styrka vi gärna nämner är vårt oberoende av fabrikat eller underleverantörer. Det betyder att vi fritt kan välja de komponenter som är mest lämpade för varje enskilt uppdrag.
Våra resurser och erfarenheter innebär att kunden tillsammans med El-Bro Teknik alltid kommer att finna den optimala lösningen för varje behov.

Då menar vi både tekniskt och ekonomiskt.

Läs mer om våra projekt
3 47 rickard j kontor 
3 48 montage ungman